Leiekontrakt

Leiekontrakt

mellom

Readyhuset AS

Og

………………………………………………….

Navn og personnummer/firma og org. Nummer/tel nr.

Ansvarsperson (Aldersgrense 30 år)

………………………………………….

Navn og personnummer/telnr

 

 

Leien omfatter følgende lokaler:
Klubbrommet: dato/tid:

Peisestuen: dato/tid:

Gymsalen: dato/tid:

 

Kontonummer Readyhuset: 4212.47.12550

 

  1. Avtalt leiepris er kr. …………………. Regning sendes til:

  2. Leien betales ved kontraktsinngåelse sammen med depositum kr. ……… som utleier kan benytte til å dekke manglende leie og skade som i forbindelse med leieforholdet eventuelt er påført utleiers eiendom og som ikke er begrenset til de lokaler som denne leiekontrakten omfatter.

    Ved kanselering tidligere enn 14 dager før arrangementet returneres betalt leie og hele depositum. Ved kanselering senere enn 14 dager før arrangementet refunderes depositumet og 50 % av betalt leie. Dersom dette ikke tilsvarer 50 % av avtalt leie motregnes dette mot depositumet

  3. Lokalene er tilgjengelige fra (dato/tid):

  4. Lokalene skal tilbakeleveres senest (dato/tid):

  5. Ansvarsperson som er fylt 30 år og som er ansvarlig for leieforholdet og skal medundertegne på denne leiekontrakt.

  6. Leietaker/Ansvarsperson bekrefter ved påtegning av denne kontrakt at han/hun er fylt 30 år.

  7. Leietaker/ansvarsperson bekrefter ved påtegning av denne kontrakt at han/hun står økonomisk ansvarlig for leieforholdet

10. Leietaker/ansvarsperson er økonomisk ansvarlig for enhver skade som måtte bli påført huset eller noe av dets utstyr som følge av dette leieforholdet uavhengig av hvem som har forårsaket skaden.

11. Leietaker/ansvarsperson forplikter seg til å kontrollere at alt elektrisk utstyr og gasskomfyren på kjøkkenet er avslått når huset forlates.

12. Readyhusets husregler er en integrert del av denne leiekontrakten og Leietaker/Ansvarsperson bekrefter at de er kjent med regelverket og at de er ansvarlig for at det blir fulgt.

13. Husregler:

Huset skal behandles med alminnelig aktsomhet, skader som forårsakes av Bruker skal dekkes av Bruker. (leietaker eller Ansvarsperson er definert som Bruker ved ekstern leie)

Bruker, Leietaker eller Ansvarsperson skal alltid være til stedet ved arrangementet og være den siste som forlater huset.

Lokalene skal etterlates ryddet og møblene skal settes slik de var da lokalene ble tatt i bruk. Ved eventuelt brudd på dette vil Bruker bli belastet kr. 250.

Musikk skal avsluttes senest kl 02:00. Huset skal forlates senest kl 02:30

Kjøkkenet skal brukes i henhold til de instrukser som er hengt opp på kjøkkenet.

Serviset er plassert i skap i Kiosk-rommet. “Ready- serviset” som er oppbevart i kiosk- delen av kjøkkenet skal ikke benyttes med mindre dette er avtalt og godkjent av daglig leder.

Utlevering av nøkkel til kjøkkenet avtales med kontoret. Når bruken er avsluttet legges nøkkelen i egen nøkkelboks utenfor døren til Styrerommet.

Kjøkkengulvet skal feies etter bruk og alle arbeidsflater skal være rengjort. Alt benyttet utstyr skal være vasket og lagt tilbake på riktig sted.

Søppel skal pakkes inn og legges i søppelkassene utenfor huset.

Lys skal slokkes. Det skal spesielt påses at gasskomfyren og komfyr er helt avslått.

Det er ønskelig at man søker å dekke sitt kjøkkenbehov med færrest mulig personer på kjøkkenet.

Brukeransvarlig kan oppnevne en Kjøkkenansvarlig i sitt sted. Navn på Kjøkkenansvarlig skal oppgis til kontoret før lokalene tas i bruk.

Ved bruk av huset som avsluttes etter kl. 22:00 skal Brukeransvarlig sørge for at døren inn til styrerommet og husets hoveddør blir låst når huset forlates.

15. Denne leiekontrakt er utferdiget i to/tre eksemplarer.

Oslo,………………

 

……………………………… ……………………………….. ………………………………….

Readyhuset AS Navn Navn

Utleier Leietaker Ansvarsperson

 

Leietaker:

Navn:

Adresse:

Telefon:

Kalender

Januar
MTOTFLS
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456