Nyheter

I 2021 har Ready og Ullern stilt med to sammensatte lag på J14. Såpass godt har dette fungert at klubbene nå er enig om å utvide samarbeidet på flere årganger på jentesiden.

28.10.2021
- Ulrikrygg

Ready fotball gjør flere endringer inn mot sesongen 2022. Det er mye spennende på gang! Vi ønsker derfor å fortelle alle våre medlemmer om alt det nye som skjer allerede nå fra vinteren.

17.11.2021
- Ulrikrygg

Prester Bedre tilbyr, som eneste i Norge, både funksjonell trening ved hjelp av FMS og kapasitetsutvikling ved hjelp av FCS for prestasjonsutvikling.

08.11.2021
- Ulrikrygg

Er du mellom 13-19 år og ønsker å gjøre en forskjell for ungdom i Ready?

Ready skal satse på ungdom, og i den forbindelse har hovedstyret vedtatt å starte et ungdomsutvalg – for ungdom kjenner ungdom best!

Ungdomsutvalget skal være en aktiv stemme og synlig for Readys ungdomsmedlemmer. Målet er å bedre kommunikasjonen og gjøre veien kortere mellom klubbens utøvere og ledelse!

02.11.2021
- biseth

Kjære medlemmer av Ready fotball.

I dag har vi endelig mottatt en gladmelding fra kommunen om at Voksen kunstgress skal holdes fri for snø og frost i vinter. Dette legger til rette for en bedre banekabal enn tidligere år. Baneleie hos Heming videreføres, og vi vil trolig benytte Fossum som en tilleggsarena. Under følger informasjon om oppstart av aktivitet for vinteren.

27.10.2021
- dafolkoy

Les mer for informasjon om aktiviteten i de kommende ukene.

15.10.2021
- dafolkoy

Vi ønsker alle medlemmer en fotballfylt og hyggelig høstferie! Les mer for informasjon om fotballtilbudet til uka.

01.10.2021
- dafolkoy

Siden den nye banen på Smestad stod ferdig i juni, har det vært et sterkt ønske om et samarbeid med skolen om et fotballtilbud. Ready skal sørge for et lavterskel tilbud for barn på Smestad skole for å bidra til å få flere barn – og i særdeleshet jenter – inn i idretten generelt og fotballen. 

12.08.2021
- AndersT

Instagram Ready MSA